Ε-Тестирање

 ТЕСТОВИ ЗА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА           

 

Тестови за теоретскиот дел од полагањето за возачки испит - (MK)

 

ТЕСТОВИ ЗА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА СО ТОЧНИ ОДГОВОРИ          

 

Тестови за теоретскиот дел од полагањето за возачки испит - (MK)

 

 

За симулација на системот за електронскo полагање на писмениот дел од возачкиот испит,  кликнете на слидниот линк.  http://etest.amsm.mk/

Тестирање On-line

Тестирање On-line
(демо верзија)

Лиценца

Сертификат

Copyright